เคล็ดลับการเคลียร์หนี้ ระดับมือโปร

เคล็ดลับการเคลียร์หนี้ ระดับมือโปร

เคล็ดลับการเคลียร์หนี้ ระดับมือโปร
เคล็ดลับการเคลียร์หนี้ ระดับมือโปร
 
 
 ในช่วงที่หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น แสดงว่าแต่ละคนอาจจะมีหนี้ส่วนบุคคลอยู่บ้างไม่มากก็น้อยทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ สิ่งสำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ให้หมดไปโดยเร็ว เพราะว่าหนี้นั้นจะเป็นเหมือนด่านกำแพงที่ทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ยาก หากไม่มีรายได้ประจำเข้ามาหนุนเนื่องแล้วยิ่งทำให้การแก้ปัญหาหนี้จะชะงักเพราะขาดกระแสเงินสด ในบทความนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจมาแนะนำการแก้ปัญหาหนี้รายบุคคลจากการใช้สินเชื่อบัตรเครดิตหรือการยืมเงินมาจากญาติและเพื่อน ๆ ว่าทำอย่างไรจึงจะเคลียร์หนี้ให้หมดไปได้โดยเร็ว โดยที่ยังสามารถมีเงินพอที่จะดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้ในขณะเดียวกัน
แนวคิดนี้มาจากส่วนหนึ่งในหนังสือขายดีระดับโลก คือเรื่องราวเศรษฐีผู้มั่งคั่งแห่งกรุงบาบิโลน ที่เสนอแนวทางแก้ปัญหาหนี้ในรูปแบบเรื่องเล่าโดยมีฉากหลังเป็นการดำเนินชีวิตในสังคมยุคบาบิโลเนียน ซึ่งหลาย ๆ คนได้นำมาปรับใช้กับสังคมปัจจุบันแล้วพบว่าได้ผลดีทีเดียว โดยเริ่มจากปัญหาที่อาจจะมีบางคนกำลังประสบอยู่ เช่น การมีเจ้าหนี้หลายรายจากหนี้ที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปีและยังไม่สามารถชำระเงินคืนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องมีแหล่งหารายได้ที่มั่นใจว่าจะมีกระแสเงินเข้ามาสม่ำเสมอด้วย เช่น เป็นลูกจ้างบริษัทได้รับเงินเดือน หรือได้รายได้จากการขายของรายวัน เป็นต้น เทคนิคสำคัญคือการบริหารเงินรายได้ที่คุณได้รับมานั่นเอง ถ้าคุณจัดสรรเงินก้อนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม คุณจะสามารถจ่ายหนี้ได้ครบถ้วนในที่สุด และยังมีเงินออมส่วนตัวอีกด้วย ฟังดูน่าสนใจมากใช่ไหม เราลองมาดูเทคนิคต่อไปนี้กัน
 ขั้นตอนแรกสุดก็คือการจัดสรรสัดส่วนของรายได้ เมื่อคุณมีรายได้เข้ามาไม่ว่าทางใดก็ตาม เช่น มีเงินเดือน หรือมีเงินรายได้ก้อนพิเศษจากการขายของหรือให้บริการ ให้เช่า ก็ให้แบ่งจัดสรรรายได้ก้อนนั้นด้วยสัดส่วนที่แน่นอน โดยแบ่งเป็นสามกอง กองแรกให้หักร้อยละสิบเพื่อบัญชีเงินออม กองที่สองหักร้อยละยี่สิบเพื่อเตรียมไว้ชำระหนี้ กองที่สามที่เหลือร้อยละเจ็ดสิบสำหรับเป็นค่าดำรงชีพทั้งค่าอาหารและอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 กองแรกที่หักออกมาร้อยละสิบของรายได้ ให้ฝากเก็บเข้าธนาคารไว้เป็นเงินออมส่วนบุคคลที่ต้องตั้งใจหรือตั้งกฎไว้ว่าจะไม่ถอนออกมาเด็ดขาดเว้นแต่กรณีที่จำเป็นยิ่งยวด โดยให้ทำ ณ วันที่ได้รับเงินทันทีก่อนจะนำเงินไปใช้เพื่อการอื่น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คุณเผลอนำเงินส่วนนี้ไปใช้ ขั้นตอนนี้สำคัญมาก เป็นหัวใจของเทคนิคนี้เลยทีเดียว เพื่อให้คุณมีเงินออมส่วนหนึ่งไปด้วยขณะเริ่มการชำระหนี้ เป็นการสร้างความมั่งคั่งไปในเวลาเดียวกันโดยถ้าทำเป็นกิจวัตรและสม่ำเสมอ เงินกองนี้จะสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมไปกับหนี้สินที่กำลังลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน ว่ากันว่าเงินนั้นดึงดูดเงิน หากคุณเริ่มมีเงินออมส่วนหนึ่ง มันจะดึงดูดเงินให้มาเพิ่มมากขึ้นอีกซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้คุณมีแหล่งเงินสำรองที่พยุงจิตใจของคุณในยามที่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้หมดสิ้นไป
 กองที่สอง ที่หักออกมาร้อยละยี่สิบของรายได้ จะเป็นกองที่ต้องใช้จ่ายชำระหนี้ ถ้ามันเพียงพอกับการจ่ายหนี้รายเดือนอยู่แล้วให้ทยอยจ่ายให้ครบทุกราย คุณควรจะทำบัญชีหนี้ทั้งหมดเพื่อให้ทราบถึงมูลหนี้ที้ต้องชำระทั้งหมด พร้อมกับอธิบายเจรจาตกลงกับเจ้าหนี้ให้ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง อธิบายด้วยเหตุผลว่าทำไมคุณจึงมีจ่ายให้เขาได้ตามเท่าที่มี เช่น ถ้ามี 4 ราย ก็ต้องแบ่งตามส่วนจากกองที่สองแบ่งเป็นสี่ส่วน เมื่อคุณดำเนินการไปตามแผนนี้อย่างสม่ำเสมอ หนี้ที่ค้างอยู่กับเจ้าหนี้แต่ละรายก็จะลดลงตามลำดับจนชำระคืนหมดในที่สุด ความภูมิใจในตัวเองของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกครั้งที่คุณชำระหนี้กลับคืนไปแต่ละเดือน
 กองที่สามที่คงเหลืออยู่ร้อยละเจ็ดสิบ คุณจะต้องใช้เงินส่วนนี้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อเป็นค่าการกินอยู่ของตัวคุณเองและครอบครัว ถ้ารู้วงเงินที่แน่นอนแล้วการบริหารการเงินจะง่ายขึ้นมากโดยทั่วไปแล้วคนเราจะสามารถใช้จ่ายได้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ คุณต้องอิ่มท้องและมีบ้านพักอาศัยที่ดีระหว่างการดำเนินการตามแผนนี้ เพื่อให้มีแรงและกำลังใจทำงานหาเงินมาเพิ่มอีกเพื่อออมเงิน ชำระหนี้และดำรงชีพต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายจนกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะบรรลุผลสำเร็จ พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกด้วยการจดบันทึกค่าใช้จ่าย แล้วคุณจะเห็นว่ามีรายการใดบ้างที่ควรจะลดค่าใช้จ่ายลงได้หรือตัดออกในเดือนต่อไป หากประหยัดได้แม้เพียง 1 บาท ก็เหมือนกับการหาเงินเพิ่มได้ 1 บาท
ผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อคุณดำเนินการตามแผน คุณจะสามารถชำระหนี้ได้ในระยะเวลาที่คุณกำหนดได้ โดยการจัดสรรเงินรายได้พร้อมกับการเจรจาตกลงกับเจ้าหนี้ในการใช้แผนนี้ร่วมกัน เจ้าหนี้ก็จะมีความสุขที่ได้รับเงินที่ให้กู้ไปคืนได้ครบจำนวน คุณเองก็จะมีความสุขที่ได้ชำระหนี้คืนเรียบร้อย ที่สำคัญพิเศษคือลองไปดูบัญชีเงินออมที่คุณหักเป็นเงินกองแรกไว้ทุกเดือน นั่นคือของรางวัลที่เกิดจากความวิริยะตั้งใจของคุณเอง เป็นเทคนิคที่สุดยอดในการเคลียร์หนี้ ที่นอกจากจะชำระหนี้ได้แล้วยังสร้างรากฐานแห่งความมั่งคั่งไปพร้อมกันด้วย วิธีและเทคนิคดังกล่าวจะสำเร็จไม่ได้หากคุณไม่มีวินัยที่ดีพอ ขอให้ลงมือทำตามแผนและบอกกล่าวกับคนในครอบครัวให้ทราบด้วย เพื่อที่ทุกคนจะได้ร่วมใจกันทำแผนการนี้ให้สำเร็จ เช่น การประหยัดน้ำ และลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ลง การบอกเป้าหมายให้คนอื่นทราบด้วยจะยิ่งทำให้คุณมีหลักของพันธกิจที่คุณจะต้องทำให้ได้ตามที่กล่าววาจาออกไป
 นอกจากเทคนิคข้างต้นแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการไม่ก่อหนี้เพิ่มนั่นเอง การยืมเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายอีกส่วนหนึ่งจะยิ่งทำให้มีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ควรใช้วิธีดังที่แนะนำข้างต้นร่วมไปกับการพัฒนาความสามารถในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งงานหรือมองหาโอกาสงานที่ได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นรวมถึงการหารายได้เพิ่มเติมจากช่องทางอื่น ๆ ตามความสามารถที่มีอยู่ ก็จะยิ่งทำให้คุณชำระหนี้ได้หมดอย่างรวดเร็ว
ขอขอบคุณที่มา:www.lady108.com
ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

แสดงความคิดเห็น

 • แพ็คเกจ/โปรโมชั่น ด่วน!รับจำนวนจำกัด

  เลือกแพ็คเกจ/โปรโมชั่น สมัครตัวแทนที่นี่! ด่วน!   💥💥ลงทุนครั้งเ...

  July 25, 2020uhtaicomments:0views:23
 • 9 วิธีคิดของคนรวย คิดอย่างไรให้รวยกับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

  9 วิธีคิดของคนรวย คิดอย่างไรให้รวยกับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ &...

  May 6, 2019uhtaicomments:0views:20
 • ติดต่อ uhtai theicon