4 วิธีที่จะช่วยคุณให้หาเงินได้มากขึ้น

4 วิธีที่จะช่วยคุณให้หาเงินได้มากขึ้น

1. หางานเสริมทำ
ถ้ารายได้จากงานหลักยังไม่มากพอ คุณอาจจะต้องหางานเสริมทำ โดยทั่วไปแล้วงานหลักมักจะมีรายได้พอเพียงแค่เลี้ยงชีวิต ทางออกของปัญหาคืองานเสริมของคุณควรจะเป็นธุรกิจ เพราะธุรกิจมีโอกาสทำเงินได้เยอะกว่างานรับจ้าง การทำธุรกิจเป็นงานเสริม จะช่วยพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลา ถ้าธุรกิจของคุณยังไม่ประสบความสำเร็จในช่วงแรก คุณก็ยังมีงานหลักที่มาหล่อเลี้ยงชีวิต มันทำให้คุณสามารถเปลี่ยนงานเสริมเป็นงานสร้างชีวิตได้
2. ขอขึ้นเงินเดือนคุณสามารถขอขึ้นเงินเดือนได้ สัตยา นาเดลลา CEO ของ Microsoft มีรายได้ปีละ 800 ล้านบาท ค่าจ้างนาเดลลาคนเดียวสามารถจ้างพนักงานได้มากกว่า 100 คน ทำไม Microsoft ไม่เอาเงิน 800 ล้านบาทไปจ้างพนักงาน 100 คน เพราะ เงินเดือนจะถูกจ่ายตามความสามารถ ถ้าคุณมีความสามารถหรือคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองให้เก่ง ค่าตัวของคุณก็จะเพิ่มขึ้น 

3. จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้
อย่าจ่ายเงินให้มากกว่ารายได้ที่คุณหามาได้ ถ้าคุณมีรายได้น้อย จงลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เมื่อคุณมีรายได้มากขึ้นถึงค่อยเพิ่มค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณมีรายได้มากขึ้นก็ไม่ควรใช้เงินจนหมด การจ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้คือสิ่งที่ดีที่สุด

4. ปรึกษาคนที่มีความรู้ด้านการเงินคนที่มีความรู้ด้านการเงินคือคนที่รู้จักการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รู้จักการลงทุน รู้จักการเก็บเงิน รู้จักการหาเงิน คนที่มีความรู้ด้านการเงินสามารถให้คำแนะนำและช่วยวางแผนเกี่ยวกับการหาเงินและการลงทุนให้กับคุณได้

อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.briantracy.com/blog/financial-success/ways-to-make-more-money/

ลงชื่อ…ศึกษาข้อมูลฟรี !!

แน่นอน…ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ !!
ปล.อนุญาตให้ผู้ที่ลงทะเบียน เฉพาะผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น !!!

แสดงความคิดเห็น