เช็คด่วน! คุณกำลัง ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่า

  เช็คด่วน! คุณกำลัง ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่า มนุษย์เงินเดือนหลายๆคน  มีหน้าที่  การงานที่เราได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ให้ประสบผลสำเร็จตาม เป้าหมาย ที่วางไว้  บางคน ทำงานหนัก เกินไป  จนส่งผลให้เกิด ความเสียสมดุล ในชีวิต   เช็คด่วน!  คุณกำลัง ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่า  ตามไปดูกันคับ 1. เราสามารถทำงานเสร็จทันภายในเวลางานหรือไม่?     ใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศที่มีเวลาเข้า –  ออกงานชัดเจน  ลองถามตัวเองดูว่า งานที่เราต้องทำในแต่ละวันนั้น ในทางปฏิบัติ เราสามารถทำเสร็จได้ภายในเวลางานจริงหรือไม่ เราสามารถที่จะทำงานเฉพาะในเวลางานเท่านั้น ได้หรือไม่  เราจำเป็นต้องขนงานกลับไปทำที่บ้าน  หลังเลิกงาน  หรือในวันหยุดของเราบ้างไหม และในวันหยุดของเรา เรายังโดนตามทวงงาน …