” หมดเวลา อ่อนแอ “

ชีวิตเรา… ไม่มีอะไรแน่นอน ไปหมดเสียทุกอย่างหรอกคะ  สิ่งที่ต้องพบเจอ  โดยที่เราไม่รู้  หรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน  ความพ่ายแพ้  / ความเสียใจ  /  ความผิดหวัง  สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากจิตใจ  และความคิด  ซึ่งมันจะนำพาเราไปสู่ (ความอ่อนแอนั้นเอง)  วันนี้เราจึงนำ ข้อคิด ดีดีมาฝากเพื่อนๆทุกคน   ” หมดเวลา  อ่อนแอ ”   ฉะนั้นแล้ว  ถ้าตัวเราเอง ยังไม่สามารถ ควบคุมสมอง ได้  ก็จงลุกขึ้นสู้  เป็นคน เข้มแข็ง ให้ได้  สะบัดความ อ่อนแอ ทิ้งไปส้ะ  !!! 1.รู้จักจุดแข็ง และจุดอ่อนของตัวเอง    หากรู้จุดอ่อน และจุดแข็งของตัวเอง ก็สามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึก ให้ดีขึ้นได้ ลองดู จุดอ่อน ที่คุณอยากนำมาเป็น …