” หมดเวลา อ่อนแอ “

ชีวิตเรา… ไม่มีอะไรแน่นอน ไปหมดเสียทุกอย่างหรอกคะ  สิ่งที่ต้องพบเจอ  โดยที่เราไม่รู้  หรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน  ความพ่ายแพ้  / ความเสียใจ  /  ความผิดหวัง  สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากจิตใจ  และความคิด  ซึ่งมันจะนำพาเราไปสู่ (ความอ่อนแอนั้นเอง)  วันนี้เราจึงนำ ข้อคิด ดีดีมาฝากเพื่อนๆทุกคน   ” หมดเวลา  อ่อนแอ ”   ฉะนั้นแล้ว  ถ้าตัวเราเอง ยังไม่สามารถ ควบคุมสมอง ได้  ก็จงลุกขึ้นสู้  เป็นคน เข้มแข็ง ให้ได้  สะบัดความ อ่อนแอ ทิ้งไปส้ะ  !!! 1.รู้จักจุดแข็ง และจุดอ่อนของตัวเอง    หากรู้จุดอ่อน และจุดแข็งของตัวเอง ก็สามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึก ให้ดีขึ้นได้ ลองดู จุดอ่อน ที่คุณอยากนำมาเป็น เป้าหมาย ในการพัฒนาให้สำเร็จ  บางครั้งสิ่งที่ขัดขวาง ความก้าวหน้า ก็อยู่แค่เส้นผมบังภูเขาในจิตใจ 2.จัดการความคิดเชิงลบ ด้วยการรู้ทันและท้าทายมัน    รู้เท่าทันความคิด ก่อนพัฒนาไปเป็นความรู้สึก โดยเฉพาะ ความคิดด้านลบ อาจจู่โจมจากภายใน ในรูปแบบของ ความคิดการตำหนิตัวเอง  หรืออาจจะมาจาก  ปัจจัยภายนอก  เช่น คำวิจารณ์ด้านลบ และการดูถูกจากผู้อื่น  แม้ว่าเราจะ ไม่สามารถป้องกัน หรือกำจัดเรื่องทางลบเหล่านี้ ให้หายไปได้ทั้งหมด แต่ก็พอมีทางจัดการ …

” หมดเวลา อ่อนแอ “ Read More »