เคล็ดลับการเคลียร์หนี้ ระดับมือโปร

เคล็ดลับการเคลียร์หนี้ ระดับมือโปร เคล็ดลับการเคลียร์หนี้ ระดับมือโปร      ในช่วงที่หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น แสดงว่าแต่ละคนอาจจะมีหนี้ส่วนบุคคลอยู่บ้างไม่มากก็น้อยทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ สิ่งสำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ให้หมดไปโดยเร็ว เพราะว่าหนี้นั้นจะเป็นเหมือนด่านกำแพงที่ทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ยาก หากไม่มีรายได้ประจำเข้ามาหนุนเนื่องแล้วยิ่งทำให้การแก้ปัญหาหนี้จะชะงักเพราะขาดกระแสเงินสด ในบทความนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจมาแนะนำการแก้ปัญหาหนี้รายบุคคลจากการใช้สินเชื่อบัตรเครดิตหรือการยืมเงินมาจากญาติและเพื่อน ๆ ว่าทำอย่างไรจึงจะเคลียร์หนี้ให้หมดไปได้โดยเร็ว โดยที่ยังสามารถมีเงินพอที่จะดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้ในขณะเดียวกัน แนวคิดนี้มาจากส่วนหนึ่งในหนังสือขายดีระดับโลก คือเรื่องราวเศรษฐีผู้มั่งคั่งแห่งกรุงบาบิโลน ที่เสนอแนวทางแก้ปัญหาหนี้ในรูปแบบเรื่องเล่าโดยมีฉากหลังเป็นการดำเนินชีวิตในสังคมยุคบาบิโลเนียน ซึ่งหลาย ๆ คนได้นำมาปรับใช้กับสังคมปัจจุบันแล้วพบว่าได้ผลดีทีเดียว โดยเริ่มจากปัญหาที่อาจจะมีบางคนกำลังประสบอยู่ เช่น การมีเจ้าหนี้หลายรายจากหนี้ที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปีและยังไม่สามารถชำระเงินคืนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องมีแหล่งหารายได้ที่มั่นใจว่าจะมีกระแสเงินเข้ามาสม่ำเสมอด้วย เช่น เป็นลูกจ้างบริษัทได้รับเงินเดือน หรือได้รายได้จากการขายของรายวัน เป็นต้น เทคนิคสำคัญคือการบริหารเงินรายได้ที่คุณได้รับมานั่นเอง ถ้าคุณจัดสรรเงินก้อนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม คุณจะสามารถจ่ายหนี้ได้ครบถ้วนในที่สุด และยังมีเงินออมส่วนตัวอีกด้วย ฟังดูน่าสนใจมากใช่ไหม เราลองมาดูเทคนิคต่อไปนี้กัน  ขั้นตอนแรกสุดก็คือการจัดสรรสัดส่วนของรายได้ เมื่อคุณมีรายได้เข้ามาไม่ว่าทางใดก็ตาม เช่น มีเงินเดือน หรือมีเงินรายได้ก้อนพิเศษจากการขายของหรือให้บริการ ให้เช่า ก็ให้แบ่งจัดสรรรายได้ก้อนนั้นด้วยสัดส่วนที่แน่นอน โดยแบ่งเป็นสามกอง กองแรกให้หักร้อยละสิบเพื่อบัญชีเงินออม กองที่สองหักร้อยละยี่สิบเพื่อเตรียมไว้ชำระหนี้ กองที่สามที่เหลือร้อยละเจ็ดสิบสำหรับเป็นค่าดำรงชีพทั้งค่าอาหารและอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  กองแรกที่หักออกมาร้อยละสิบของรายได้ ให้ฝากเก็บเข้าธนาคารไว้เป็นเงินออมส่วนบุคคลที่ต้องตั้งใจหรือตั้งกฎไว้ว่าจะไม่ถอนออกมาเด็ดขาดเว้นแต่กรณีที่จำเป็นยิ่งยวด โดยให้ทำ ณ วันที่ได้รับเงินทันทีก่อนจะนำเงินไปใช้เพื่อการอื่น …

เคล็ดลับการเคลียร์หนี้ ระดับมือโปร Read More »