เคล็ด(ไม่)ลับ บริหารเวลาแบบมือโปร

เคล็ด(ไม่)ลับ!! บริหารเวลาแบบมือโปร! การทำงาน   คือ  การรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย  โดยแต่ล่ะคนก็ย่อมมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป  บางคนทำงาน สำเร็จ   ลุล่วงไปได้ด้วยดี  บางคนกว่าจะทำสำเร็จก็เล่นเอาหายใจไม่ทั่วท้องก็มี  ทั้งนี้ ทั้งนั้นก็ต้องระวังเรื่องการทำผิดพลาดอีก  เพื่อไม่ให้เพื่อนๆทำงานเคร่ง เครียด จนเกินไป  วันนี้เรามาส่งต่อ   ” เคล็ด(ไม่)ลับ   บริหารเวลาแบบมือโปร ”  แล้วบอกเลยว่าแนวทางเหล่านี้   สามรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย 1.เวลา รู้ไว้ว่าเราทุกคนนั้นมีเวลาเท่ากันหมด นั่นคือ 168 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่มีใครมีเวลาไปมากกว่ากัน แต่วิธีการที่แต่ละคนใช้เวลาที่มีต่างหาก ที่จะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่น 2.กำหนดเส้นตาย สำหรับโครงการ วิธีการนี้จะช่วยได้โดยเฉพาะคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง หลีกเลี่ยงการทำงาน แล้วเร่งเอาในนาทีสุดท้าย 3.สนใจเรื่องที่สำคัญ รู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เร่งด่วนกับสิ่งที่สำคัญ เราทุกคนมีสิ่งเร่งด่วนที่ต้องทำกันทั้งนั้น …