หาความสุข เริ่มจากการนับถือตัวเอง

  ” หาความสุข เริ่มจากการนับถือตัวเอง “      ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า… การนับถือตัวเอง เป็นหนึ่งพื้นฐานที่สำคัญของ การดำเนินชีวิต ให้มีความสุข  เพราะบุคคลที่ นับถือตัวเอง   มักจะเป็นผู้ที่ ซื่อสัตย์   ภูมิใจ  กล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำ ผลลัพธ์ที่ได้ของบุคคลเหล่านี้คือ การมีพรสวรค์ การริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตได้ แล้วคุณละค่ะ เริ่มหรือยัง  ” หาความสุข  เริ่มจากการนับถือตัวเอง “ 1.มองโลกอย่างเป็นกลาง  ทุกครั้งที่เกิดปัญหาพึงระลึกว่า ในทุกวิกฤติย่อมมีแสงสว่างเสมอ เพียงลองให้โอกาสตัวเองได้เห็นปัญหาในมุมที่ต่างความคิดของคุณก็จะเปลี่ยนไป เพราะคำตอบปัญหานั้นอาจซ่อนอยู่ในมุมที่คุณไม่เคยมองเห็นก็เป็นได้ อย่าลืมว่าโลกยังมีกลางวันกับกลางคืน และเพราะความมืดของกลางคืน เราจึงมองเห็นแสงสว่างของดวงดาว 2.เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง  การเชื่อมั่นและให้กำลังใจตัวเองในทุกสถานะการณ์ จะช่วยให้คุณลืมคำว่า “ทำไม่ได้” ตั้งแต่ “ยังไม่ได้ลงมือทำ” 3.มองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต     แค่ปรับความคิดว่า ชีวิตไม่ใช่ของเรา แต่เราต่างหากคือผู้ดำเนินชีวิต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกจังหวะชีวิตอยู่เสมอ จงสนุกกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณจะลืมคำว่าผิดหวังและล้มเหลว ข้อมูล : goodlifeupdate