“Business Adventures” หนังสือดีที่ 2 เศรษฐีระดับโลก “วอร์เรน บัฟเฟตต์-บิล เกตส์” แนะนำให้อ่าน!

 “Business Adventures” หนังสือดีที่ 2 เศรษฐีระดับโลก “วอร์เรน บัฟเฟตต์-บิล เกตส์” แนะนำให้อ่าน!   “Business Adventures” หนังสือดีที่ 2 เศรษฐีระดับโลก ” วอร์เรน บัฟเฟตต์-บิล เกตส์” แนะนำให้อ่าน !   เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ “ บิล เกตส์ ” อ่านหนังสือชื่อ “Business Adventures” แต่งโดย จอห์น บรูคส์ มาตั้งแต่ปี 2534 (ค.ศ. 1991) เมื่อเพื่อนของเขา วอร์เรน บัฟเฟตต์ เป็นผู้แนะนำ   พบกันครั้งแรกเมื่อปี 2534 “ บิล เกตส์ ” มหาเศรษฐีโลก ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ เอ่ยปากถาม “ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ” เพื่อนมหาเศรษฐีนักลงทุนรายใหญ่ ถึงหนังสือน่าอ่าน ซึ่งฝ่ายหลังแนะนำหนังสือชื่อ “Business Adventures” ไป … 20 ปีให้หลัง ทั้ง 2 เห็นพ้องต้องกันว่า หนังสือเล่มนี้เป็นคัมภีร์ธุรกิจที่ดีที่สุดตลอดกาล บิล เกตส์ เปิดเผยเรื่องนี้ผ่านบล็อกส่วนตัวว่า มากกว่า 20 ปีแล้วหลังจากที่วอร์เรน เพื่อนของเขาให้ยืมหนังสือ “Business Adventures” ครั้งแรก และทั้งๆ ที่หนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปี 2512 หรือ 48 ปีก่อนหน้านี้ แต่มันยังคงเป็นหนังสือธุรกิจที่ดีที่สุดที่เขาเคยอ่าน เกตส์ยังบอกอีกว่า จอห์น บรูคส์ …

“Business Adventures” หนังสือดีที่ 2 เศรษฐีระดับโลก “วอร์เรน บัฟเฟตต์-บิล เกตส์” แนะนำให้อ่าน! Read More »